Sofia Ögefeldt

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedi

E-post:
sofia.ogefeldt[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4742
Fax:
018-501989
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedi

E-post:
sofia.ogefeldt[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09