David Smekal

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
david.smekal[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

David Smekal
Senast uppdaterad: 2021-03-09