Heléne Lööw

Universitetslektor vid Historiska institutionen

E-post:
Helene.Loow[AT-tecken]hist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i historia

Docent i historia - särskild inriktning på extremism och samhällsskydd. Forskar kring nationalsocialism, fascism , intolerans, hatbrott samt samhällets motreaktion.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Heléne Lööw
Senast uppdaterad: 2021-03-09