Torbjörn Hortlund

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
torbjorn.hortlund[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1673
Mobiltelefon:
070-8969080
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

Jag har arbetat med rektorsutbildning vid Uppsala universitet sedan 2007 och undervisar på Rektorsprogrammet och FFR (Fortbildning för rektorer). Jag har en kemistexamen och är legitimerad gymnasielärare i kemi och matematik med flera års erfarenhet som lärare och rektor i grundskola och gymnasieskola. Andra värdefulla erfarenheter är olika skolutvecklingsprojekt, lokalt och nationellt, på uppdrag av Skolverket och Myndigheten för skolutveckling (MSU).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09