Torbjörn Hortlund

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
torbjorn.hortlund[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1673
Mobiltelefon:
070-8969080
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

Mobiltelefon:
070-8969080
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Universitetsadjunkt och excellent lärare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Pedagogisk utvecklare vid enheten för universitetspedagogik. Jag har arbetat med rektorsutbildning vid Uppsala universitet sedan 2007 och undervisar till stor del på Rektorsprogrammet. Jag har en kemistexamen och är legitimerad gymnasielärare i kemi och matematik med flera års erfarenhet som lärare och rektor i grundskola och gymnasieskola.

Akademiska meriter: Excellent lärare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09