Yasmin Binti Shamsudin

Forskare vid Institutionen för kemi - BMC, Biokemi; Binti Shamsudin grupp

E-post:
yasmin.shamsudin[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Kort presentation

Jag forskar om hur proteiner och små molekyler samspelar med varandra och hur deras strukturer bidrar till deras funktioner i kroppen. Genom molekylmodellering och molekyldynamiksimuleringar försöker jag förstå de underliggande mekanismerna som reglerar inbindning, hämning och katalys av ligander i proteiner. Genom att jämföra beräkningar med experiment kan vi sedan skapa metoder och modeller som vi kan använda för att förutsäga funktionaliteten hos andra molekyler, små som stora.

Nyckelord: antibiotics enzyme inhibitors molecular dynamics molecular modelling enzyme catalysis antibacterial inhibitors electric fields free energy calculations protein engineering

Genom att kombinera olika modellerings-, simulerings-, och beräkningsmetoder försöker jag förstå de underliggande mekanismerna som reglerar inbindning, hämning och katalys i biomolekyler för design av nya läkemedel. Jag är också intresserad av design av funktionella proteiner.

Jag har jobbat med flera biologiska system och projekt, exempelvis

  • antiinflammatoriska ickesteroida hämmare (NSAID) som ibuprofen och diklofenak
  • bindnings- och selektivitetsmekanismer i cyclooxygenaserna (COX) 1 och 2
  • hämmare till insulinreglerade aminopeptidaser (IRAP)
  • design av nya gröna fluorescensprotein (GFP)
  • katalys i alkoholdehydrogenas i lever (LADH)
  • antibiotika och betalaktamaser

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Yasmin Binti Shamsudin
Senast uppdaterad: 2021-03-09