Josefin Sveen

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktiv hälsa

E-post:
josefin.sveen[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post:
josefin.sveen[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 10, entréplan
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska Ingång 10, 3tr
751 85 Uppsala

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri – KcKP

E-post:
josefin.sveen[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-611 5206
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10, våning 1
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag bedriver forskning om psykosociala aspekter av traumatiska och svåra händelser. Forskningsprojekt jag arbetar med berör främst posttraumatisk stress och förlängda sorgereaktioner, samt interventionsstudier för att utvärdera psykosociala stödinsatser hos barn och vuxna efter en svårhändelse.

Docent i medicinsk psykologi, Uppsala universitet

Professor i klinisk psykologi, Centre for Crisis Psychology, Universitetet i Bergen, https://www.uib.no/sfk

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josefin Sveen
Senast uppdaterad: 2021-03-09