Anders Ajaxon Persson

Universitetslektor i mikrosystemteknik med inriktn mot rymdteknologi vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
anders.persson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7245
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som forskarassistent vid Avdelningen för Mikrosystemteknik på Institutionen för Teknikvetenskaper. Min forskning kretsar kring miniatyriserade spektrometrar, det vill säga små instrument som kan avgöra innehållet i gaser. Dessa har en lång rad tillämpningar, men jag fokuserar i första hand på instrument som kan särskilja olika isotoper, främst kol-isotoper, i provet. Sådana mätningar är viktiga bland annat inom klimat- och rymdforskning.

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med specialisering mikrosystemteknik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Ajaxon Persson
Senast uppdaterad: 2021-03-09