Camilla Sandberg Melin

Forskare vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

E-post:
camilla.sandberg.melin[AT-tecken]regiongavleborg.se
Besöksadress:
Gävle sjukhus -157-
Ingång 9 A
801 88 Gävle
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE

Akademiska meriter: Leg läkare

http://www2.neuro.uu.se/ophthalmology/Research/ResearchProjects/RgrSoPe/Staff/SandbergMelinCamilla.html

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09