Jakob Hedberg

Forskare Docent vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Gastrointestinalkirurgi

E-post:
jakob.hedberg[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag delar min tid mellan att vara överläkare och forskare (docent 2014). Jag har ansvar för esofagus -och ventrikelcancerkirurgi, men arbetar även med andra operationer i dessa organsystem. Jag arbetar också med att optimera vården regionalt och nationellt i mitt uppdrag som processledare för dessa diagnoser på Regionalt cancercentrum (RCC).

Min forskning handlar om att utveckla och välja bästa tillgängliga behandling till varje enskild patient och att erbjuda förstklassig jämlik vård.

Akademiska meriter: MD, PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jakob Hedberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09