Anna Maria Näslund

Arbetsmiljöingenjör vid Byggnadsavdelningen, Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö

E-post:
annamaria.naslund[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2243
Mobiltelefon:
072-9999403
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Nyckelord: arbetsmiljö laboratoriesäkerhet riskhantering personlig skyddsutrustning work environment laboratory safety risk management personal protective equipment

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Maria Näslund
Senast uppdaterad: 2021-03-09