Anna Maria Näslund

Arbetsmiljöingenjör vid Byggnadsavdelningen, Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö

E-post:
annamaria.naslund[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1751
Mobiltelefon:
070-4250658
Besöksadress:
Rum PLA 02-223 Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Nyckelord: arbetsmiljö laboratoriesäkerhet riskhantering personlig skyddsutrustning work environment laboratory safety risk management personal protective equipment

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Maria Näslund
Senast uppdaterad: 2021-03-09