Josephus Buijs

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Marika Nestor

E-post:
jos.buijs[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Jos Buijs is CEO of Ridgeview Instruments AB and affiliated with the research group of Prof. Nestor at the Department of Immunology, Genetics and Pathology of Uppsala University.

At Ridgeview, we develop instruments and software to study biological interactions on live cells. At the same time, we apply these tools in research in the cell biology area with focus on the development of therapeutic antibodies, medical imaging and radio-immunotherapy.

Nyckelord: biophysics fluorescent probes cell analysis

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josephus Buijs
Senast uppdaterad: 2021-03-09