Henrik Ring

Studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Studentservice, farmaci, medicin och vård

Telefon:
018-471 4615
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, A4:1
Postadress:
Box 586
751 23 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Neuroonkologi och neurodegeneration; Forskargrupp Finn Hallböök

E-post:
henrik.ring[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4356
Besöksadress:
Rum BMC BMC A2:2 Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Henrik Ring
Senast uppdaterad: 2021-03-09