Elisabet Eriksson

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
elisabet.eriksson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen

E-post:
elisabet.eriksson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elisabet Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09