Örjan Stenflo

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Sannolikhetsteori och kombinatorik

E-post:
Orjan.Stenflo[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3179
Besöksadress:
Rum 74108 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Dynamiska system och talteori

E-post:
orjan.stenflo[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3179
Besöksadress:
Rum 74108 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag har forskat om slumpmässig iteration av funktioner. Speciellt hur sådan teori kan användas som redskap för att att studera egenskaper hos fraktaler samt som redskap inom konvergensteorin för Markovkedjor.

Se min personliga hemsida.

Akademiska meriter: docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Örjan Stenflo
Senast uppdaterad: 2021-03-09