Björn Furuhagen

Universitetslektor vid Historiska institutionen

E-post:
Bjorn.Furuhagen[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1544
Mobiltelefon:
070-7871799
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Docent och universitetslektor (Associate Professor and Senior Lecturer)

Sedan 2008 arbetar jag som lektor vid Historiska institutionen. Tidigare har jag varit forskare, lärare och utbildningsledare vid Stockholms universitet. Jag har även en bakgrund som gymnasielärare. Jag har särskilt ansvar för lärarutbildningen vid min institution. Mina forskningsintressen rör historiska perspektiv på brott, straff och social kontroll främst polishistoria, samt utbildningshistoria och historiedidaktik.

Akademiska meriter: FD, docent i historia

Researh areas

-Police history

-Public history

-Didactics

-History of education

Research Projects

The police as a municipal or state agency. The development of the scandinavian police ca 1880 - 1980.

Contested Teacher Education. Paradigms and Actors in Sweden 1946 - 2011 (Finansierat av Vetenskapsrådet: Kampen om lärarutbildningen. Aktörer och paradigm i Sverige - Finland 1946 - 2011)

Publikationer

Berusade bönder och bråkiga båtsmän. Social kontroll vid sockenstämmor och ting under 1700-talet. Symposion 1996. (doktorsavhandling)

Ordning på stan. Polisen i Stockholm 1848-1917. Symposion 2004.

Från fjärdingsman till närpolis. En kortfattad svensk polishistoria. Växsjö Studies in Policing 2/2009.

Hur var närpolis. En granskning av närpolisreformen. (medförfattare i Brottsförebyggande rådets utvärdering av närpolisreformen, BRÅ´s rapportserie 2001)

Den svenska rasbiologins idéhistoriska rötter, en inventering av forskningen . Regeringsuppdrag till Forum för levande historia, redovisat 2007 03 30

The making of a social, representative and intellectual police. Recruitment and education of police trainees in Sweden during the 20th century, Nordic Journal of Studies in Policing, 01/2015

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Björn Furuhagen
Senast uppdaterad: 2021-03-09