Negin Shahsavar

Provkonstruktör vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
negin.shahsavar[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6878018-471 6413
Mobiltelefon:
072-9999741
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Negin Shahsavar
Senast uppdaterad: 2021-03-09