Bjarni Juliusson

Tekniker vid Institutionen för elektroteknik, Signaler och system

E-post:
bjarni.juliusson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7060
Mobiltelefon:
076-2258214
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09