Maziar Nikberg

Adjungerad universitetslektor vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

E-post:
maziar.nikberg[AT-tecken]regionvastmanland.se
Telefon:
021-173000021-175350
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09