Jian Qiu

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
jian.qiu[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 7625
Besöksadress:
Rum ÅNG 14239 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Centrum för geometri och fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jian Qiu
Senast uppdaterad: 2021-03-09