Christopher Pihl

Forskare vid Historiska institutionen

E-post:
christopher.pihl[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 7741
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Docent i historia.

Min forskning rör försörjning och organisering av arbete under tidigmodern tid. I min doktorsavhandling Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige undersökte jag den expanderande svenska kronans organisation och de människor som anställdes däri. I avhandlingen låg fokus på kön som betydelsefull kategori för arbetets organisering. Avhandlingen belönades med Westinska priset 2012.

Jag har på senare tid allt mer börjat intressera mig för lån och krediter som försörjningsstrategier under 1500- och 1600-talen. Från och med januari 2017 har jag ett forskningsprojekt om den svenska kreditmarknaden och den svenska riksbankens roll på denna före år 1700 finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser och Vetenskapsrådet.

"En bank för läning". Den svenska kreditmarknaden och Riksens ständers banks låneverksamhet före stora nordiska kriget. (Jan Wallanders and Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse, 2017-2019)

"Att skapa och behålla förtroende efter Sveriges första bankkris: Stockholms banco och Riksens ständers bank 1660–1721." (Vetenskapsrådet, 2019-2021)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09