Anna Segerman

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

Mobiltelefon:
070-6751922
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Neuroonkologi och neurodegeneration; Forskargrupp Bengt Westermark

E-post:
anna.segerman[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-6751922
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kort presentation

M.D. Ph.D. Resident physician in Clinical Pharmacology with a special interest in Cancer Pharmacology. My research is focused on development of new treatments for glioblastoma.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Segerman
Senast uppdaterad: 2021-03-09