Sara Backman Prytz

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
sara.prytz[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Lektor i barn- och ungdomsvetenskap.

Jag är också pedagogisk mentor och tar gärna mentorsuppdrag.

Nyckelord: utbildningshistoria socialhistoria barn- och ungdomshistoria sexualundervisning

Jag forskar just nu i ett projekt om sexualundervisningens historia.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Backman Prytz
Senast uppdaterad: 2021-03-09