Linus Johnsson

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
linus.johnsson[AT-tecken]crb.uu.se
Mobiltelefon:
070-6514225
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Linus Johnsson är läkare och bioetiker. Hans doktorsavhandling handlade om förtroende för biobanksforskning. För närvarande arbetar han med projektet "Kvalitet ur ett allmänläkarperspektiv: en Grounded Theory-studie" tillsammans med Lena Nordgren. Linus Johnsson arbetar även kliniskt som ST-läkare i allmänmedicin och handleder läkarstudenter.

Akademiska meriter: leg läkare/MD

Kvalitet ur ett allmänläkarperspektiv: en Grounded Theory-studie

Projektet bedrivs tillsammans med Lena Nordgren (https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N13-339).

Syftet med detta projekt är att utveckla en teori om kvalitet bestående av ett klarläggande av kvalitetsbegreppet ur allmänläkarens perspektiv samt en empirisk redogörelse för vilka utmaningar allmänläkare möter när de söker skapa kvalitet i sitt arbete och hur de löser dessa.

Datagenerering sker genom ostrukturerade djupintervjuer med allmänläkare och observationer av deras interaktioner med patienter, medarbetare och andra aktörer. I enlighet med Grounded Theory-metodologin sker datagenerering, analys och teoriutveckling parallellt och iterativt. Deltagarna rekryteras genom olika allmänläkarnätverk. Vi närmar oss först de deltagare och kontexter som har störst potential att generera rika beskrivningar, för att senare rikta oss mot dem som bäst täcker in luckor i den framväxande teorin.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linus Johnsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09