Åsa Edvinsson

Forskningsingenjör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Cecilia Lindskog Bergström

E-post:
asa.edvinsson[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4864
Mobiltelefon:
073-9754051
Fax:
018-552939
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa Edvinsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09