Dessislava Stoeva-Holm

Professor i tyska vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
Dessislava.Stoeva.Holm[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1333
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Innehavare av lärostolen i tyska. Dessislava Stoeva-Holms forskning kännetecknas av ett övergripande intresse för det tyska språket som kulturyttring. Genom att anlägga ett semantiskt, pragmatiskt och kognitivt perspektiv synas hur språket används för att bedöma människors beteende, att tala om känslor, samt att skapa tillhörighet.

Nyckelord: semantics pragmatics word formation emotion • cultural analysis metaphors

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09