Andrej Savin

Universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
andrej.savin[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5817
Mobiltelefon:
070-4250148
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09