Carmen Medina

Forskningsrådgivare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för forskningsstöd

E-post:
carmen.medina[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6813
Mobiltelefon:
070-4250643
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Forskningsrådgivare vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

Mobiltelefon:
070-4250643
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Arbetslivserfarenhet: Industriell läkemdelsdesign och utveckling, projektkoordinator, forskningskommunikation, forskningsrådgivare

Jag ger stöd till forskare och universitetsledning i frågor om extern forskningsfinansiering. Kommunikationsinsatser för den nationella forskningsinfrastrukturen för vetenskaplig visualisering, InfraVis.

Akademiska meriter: PhD i kvantkemi

Nyckelord: projektkoordinator forskningsfinansiering forskningsinfrastruktur standup for energy infravis ansökningar

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carmen Medina
Senast uppdaterad: 2021-03-09