Petter Tistedt

Gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
petter.tistedt[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Jag disputerade 2013 på avhandlingen Visioner om medborgerliga publiker: Medier och samhällsreformism under 1930-talet (Symposion). I avhandlingen studerade jag hur svenska socialreformister använde massmedia såsom press, böcker, radio och utställningar för att engagera allmänheten att diskutera aktuella samhällsfrågor. Läs avhandlingens inledning.

På senare tid har jag varit sysselsatt med två forskningsprojekt: Homo elector: Väljaren i samhällsvetenskap, politik och reklam under mellankrigstiden (Vetenskapsrådet) samt Reklam för demokrati? Normbildning kring politisk reklam under mellankrigstiden (Ridderstads stiftelse).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09