Oscar Grånäs

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
oscar.granas[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
070-1679797
Besöksadress:
Rum ÅNG 93416 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research Interests: Dynamics of electronic, magnetic and structural degrees of freedom in materials. We develop and use time-dependent density-functional theory to study laser driven dynamics. We aim to advance these methods to treat correlated materials by incorporating aspects of dynamic mean field theory in to the real-time formulation of time-dependent DFT.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

PhD 2012, Docent 2022

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Oscar Grånäs
Senast uppdaterad: 2021-03-09