Oscar Grånäs

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
oscar.granas[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
070-1679797
Besöksadress:
Rum ÅNG 93416 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Oscar Grånäs
Senast uppdaterad: 2021-03-09