Camilla Amft

Samordnare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Administration

E-post:
camilla.amft[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 1889
Mobiltelefon:
070-1679860
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Camilla Amft
Senast uppdaterad: 2021-03-09