Michael Funke

Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Michael.Funke[AT-tecken]ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Intresseområden: Modern historia, politisk ekonomi, policyprocesser, intressegrupper- och regleringar - särskilt själv- och samreglering. Vidare konsumtions-, marknadsförings- och reklamhistoria, samt medie- och företagshistoria liksom utvecklingen av exportfrämjande.

Akademiska meriter: FD

Present position

Ph.D. Economic History

Dep. Of Economic History, Uppsala University

Institute for Economic and Business History Research, Stockholm School of Economics

Research interests

Historical processes of markets as related to regulation, professions and institutions, and the role of business interest associations in such developments. Business history, creative industries, corporatism, political economy, marketing, profession studies, post-war politics.

Current Projects

“Selling Sweden or letting Sweden sell: Export marketing between the state and the nation 1887 –1972” (with Nikolas Glover) Department of Economic History, Uppsala University. Funded by Handelsbankens research foundations, (Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse).

“The Swedish Advertising Ombudsman, self-regulatory effects om market competition 2009 – 2019” The Institute for Economic and Business History Research, Stockholm School of Economics. Funded by Ridderstads foundation, (Ridderstads stiftelse).

Selected publications

Books

Funke, M. 2015. Regulating a Controversy: Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971. Uppsala: Uppsala Studies in Economic History (Diss.)

Chapters in books

Funke, M. 2017. "A Historical Perspective on the Creation of the Swedish Market Court - Marketing Law Development within the Context of Political Economy" in Bernitz, U., Carlson, P., Nordell, P.J., and Rosén, J. (eds.) Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971 –2016. Stockholm: Jure Förlag.

Funke, M. 2013. Funke, Michael. "Advocacy Coalitions and Strategic Interests - the Policy Process of Swedish Advertising Self-Regulation 1950–1971", in, Lindberg, H. (ed.). Knowledge and Policy Change. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Funke, M. 2013. Funke, M. "Från tidningsannonser till sponsrade länkar: den svenska reklamens historiska utveckling". in Lönnborg, M. and Larsson, M.and K. Winroth (eds.). Entreprenörskap och varumärken. Möklinta: Gidlunds.

Funke, M. 2011, "Swedish Business and the Political Radicalism of the 1960s - the Case of Advertising". in Aktörer och marknader i omvandling. Studier i företagandets historia tillägande Kersti Ullenhag, Fälting. L. & Larsson. M. & Petersson, T. and Ågren, K. (eds.) Uppsala: Uppsala Studies in Economic History.

Articles

Funke. M. (Forthcoming).” Advertising of national importance – the Swedish Advertisers’ Association and the institutionalization of Sweden’s international advertising 1955–1972”. Journal of Historical Research in Marketing (accepted).

Funke, M. 2019. "Assar Svensson", The Dictionary of Swedish National Biography, vol 170, issue 34.

Funke, M. 2017. "Johan Victor Svenson", The Dictionary of Swedish National Biography, vol 169, issue 34.

Funke, M. 2017. "Sven G Svenson", The Dictionary of Swedish National Biography, vol 169, issue 34.

Working paper

Funke, M. 2022. "Business associations and instituional development of Swedish post-war export advertising, SSE Working Papers in Economic History, No. 2022:1.

Report

Funke, M. (Forthcoming). Värderingar, kunskap och badwill – anmälda annonsörer och Reklamombudsmannens självreglering av oetisk reklam 2009–2019. Rapport, Ridderstad foundation.

Funke, M. 2007. Rapport om reklambranschens opinionsbildning i branschtidningen Resumé 1977–1991, Ridderstad foundation.

Peer & literature reviews

Enterprise & Society

Journal of Research in Marketing History

Scandinavian Journal of Economic History

Historisk Tidskrift

Papers & presentations

Name & Shame– Who's to Blame? Media exposure, and media strategies by advertisers figuring in resolutions on unethical advertising processed by the Swedish Advertising Ombudman 2009-2019, The Institute for Economic and Business History Research, Stockholm School of Economics, 2022.

Making a living, not music history: the economic history of the Swedish dance band music industry 1970-2010, 47th Annual Economic and Business History Conference, Salt Lake City, 2022 (w. Erik Lakomaa)

The Economic history of the Swedish dansband industry 1970-2010 (outline), Biennial meeting of Swedish economic historians, Gothenburg university, 2021 (w. Erik Lakomaa).

The Swedish Advertisers' Association and the institutional development of Swedish export advertising 1955-1972, Biennial of Swedish Advertising Historians, Stockholm University, 2021.

The Swedish Advertisers' Association and the institutional development of Swedish export advertising 1955-1972, 20th biennial Conference on Historical Analysis and Research in Marketing, Online, 2021.

Competitive effects of the Swedish Advertising Ombudsman 2009–2019, preliminary results II: Media exposure for ombudsman resolutions, EHFF/Stockholm School of Economics, 2020.

Competitive effects of the Swedish Advertising Ombudsman 2009–2019, preliminary results, Uppsala Center for Business History, Uppsala University, 2020.

“The emotional value of Sweden”: The advertising industry and professionalized export promotion in the 1950s, Dept of Economic History, Uppsala University, 2017 (w. Nikolas Glover).

Regulating a controversy: inside stakeholder strategies and regime transition in the self-regulation of Swedish advertising 1950–1971”, The Swedish Trade and Industry Committee on Marketing Law Policy Stockholm (Näringslivets delegation för marknadsrätt), 2016.

A Historical Perspective on the Creation of the Swedish Market Court - Marketing Law Development within the Context of Political Economy, The Institute for Intellectual Property Law and Market Law, (IFIM) Stockholm University, Stockholm, 2016.

Positions

Member of the board of directors of the Conference on the Historical Analysis and Research on Marketing (CHARM), 2021-

Research Grants

Ridderstads foundation 2020

Handelsbanken research foundation 2016

The Swedish Retail and Wholesale Council (Handelsrådet) 2016

Ridderstad Foundation 2016

Helge Ax:son Johnson foundation 2014

Awards

Stanley C. Hollander best paper award, 20th biennial Conference on the Historical Analysis and Research on Marketing, 2021

Education and Professional Experience

2016-2020, Collaboration manager for social sciences and humanities, Uppsala University Innovation Office (UU Innovation).

2015 Ph. D., Economic History, Uppsala University

2005 Master’s Degree, History, Stockholm University

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09