Jonas Mindemark

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
jonas.mindemark[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3701
Besöksadress:
Rum ÅNG 2409 Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jonas Mindemark
Senast uppdaterad: 2021-03-09