Camilla Sköld

Forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Ingrid Glimelius

E-post:
camilla.skold[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101
751 85 Uppsala

Kort presentation

Specialist i onkologi (2018) och gynekologisk onkologi (2022). Disputerade 2021 med en avhandling som fokuserade på hur graviditet påverkar risk, prognos och tumörbiologi vid äggstockscancer. Post doc affilierad till docent Hanna Dahlstrand vid Karolinska Institutet.

Specialistläkare i onkologi och gynekologisk onkologi, Akademiska sjukhuset. Medicinskt ledningsansvarig för öppenvårdsonkologi och nationellt ansvarig för onkologiska delen i vårdprogrammet för livmoderkroppscancer. Medlem i styrgruppen för Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer samt i forskargruppen Swedish gynecologic cancer group (SweGCG) med forskning baserat på data från kvalitetsregistret.

Min avhandling (2021) fokuserade på hur graviditet påverkar risk, prognos och tumörbiologi vid äggstockscancer. Som post doc (affilierad till docent Hanna Dahlstrand vid Karolinska Institutet) är mitt huvudsakliga intresse att utforska ovanliga subtyper av äggstockscancer utifrån både epidemiologi, tumörbiologi, genetisk profilering och tumörmikromiljö.

Inom Uppsala Universitet tillhör jag professor Ingrid Glimelius forskargrupp och jag har ett flertal samarbetsprojekt, främst med forskare vid Institutionen för Kvinnor och barns hälsa, med projekt utgående från tumörbiobanken UCAN, samt studier kring psykologiska och sociala effekter av gynekologisk cancer.

Min främsta drivkraft som forskare är att bidra till ökad kunskap om gynekologisk cancer som kan leda till utveckling av nya strategier för att både förebygga och behandla dessa dödliga sjukdomar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Camilla Sköld
Senast uppdaterad: 2021-03-09