Patrik Thunström

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
Patrik.Thunstrom[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a condensed matter theorist and my work is mainly focused on the electronic structure of strongly correlated materials. I am particularly interested in the entanglement between the electrons, and how it affects the properties of for example battery materials.

If you are interested in a Master project about electronic entanglement, please contact me. I have several interesting project ideas we could explore.

Nyckelord: correlated electron systems condensed matter physics strongly correlated quantum matter

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Patrik Thunström
Senast uppdaterad: 2021-03-09