Tomas Kubart

Universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
tomas.kubart[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7257
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research is focused on synthesis of materials by magnetron sputtering. I am primarily interested in the physics of reactive sputtering, processes taking place at the surfaces and ion surface interaction especially in HiPIMS. Part of my work is also synthesis of various thin films. These are especially oxides for electronics and optics, and sulfides for photovoltaics.

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tomas Kubart
Senast uppdaterad: 2021-03-09