Solveig Jülich

Professor vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
solveig.julich[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 1573
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskningsintressen är medicinens mediehistoria, och historiska perspektiv på medicinens etik, värdekonflikter och demokratisering. Jag ledde forskningsprogrammet Medicin i livets gränsområden 2015–2021 (rapport och publikationslista), och är för närvarande projektledare för Mellan öppenhet och hemligheter samt Medicinens kommunikation (Swemper). Min senaste bok är Embryologiska rum: Tornbladinstitutets samling av foster från människor och djur (Makadam, 2022).

Akademiska meriter: Docent

Solveig Jülich är professor i idé- och lärdomshistoria. Hon disputerade vid Institutionen för Tema vid Linköpings universitet 2002 och var därefter verksam som universitetslektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur samt Tema kultur och samhälle vid samma universitet. Mellan 2006 och 2010 var hon anställd som forskarassistent av Vetenskapsrådet med placering vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet. Hon tillträdde även en anställning som biträdande universitetslektor och befordrades sedan till universitetslektor i idéhistoria. Från 2014 är hon verksam vid Uppsala universitet.

Akademiska uppdrag i urval

Externa

 • Ledamot i rådgivande nämnden för Centrum för vetenskapshistoria, 2023–.
 • Ledamot i redaktionsrådet för European Journal for the History of Medicine and Health, 2020–.
 • Ledamot i redaktionsrådet för bokserien Mediehistoriskt arkiv, 2015–.
 • Sekreterare i Föreningen Mediehistoriskt arkiv som ger ut bokserien Mediehistoriskt arkiv, 2019–2022.
 • Ledamot i Svenska historiska föreningen, 2015–2021.
 • Extern ledamot i Tekniska museets forskningsråd, 2014–2017.
 • Extern ledamot i Nordiska museets forskningsråd, 2013–2015.
 • Ledamot i beredningsgruppen Historiska vetenskaper och arkeologi, Vetenskapsrådet, 2013–2015.
 • Ordförande i juryn för Lars Salvius-föreningen, 2012–2014.
 • Extern ledamot i Kungl. bibliotekets forskningsråd, 2009–2012.
 • Sekreterare i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademin, 2005–2011.

Interna

 • Ledamot i docent/befordringsgruppen, Historisk-filosofisk fakultet, Uppsala universitet, 2020–2023.
 • Ledamot i Kvalitetsutskottet för forskning och utbildning på forskarnivå, Historisk-filosofisk fakultet, Uppsala universitet, 2017–2019.
 • Ordförande i styrgruppen för Centrum för medicinsk humaniora, Uppsala universitet, 2020–2021.
 • Ordförande i styrgruppen för Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap, Uppsala universitet, 2017–2019.
 • Ledamot och områdesrepresentant för humaniora och samhällsvetenskap i nämnden för Anders Grönwalls stiftelse för medicinens historia, 2018–2021.
 • Områdesrepresentant för humaniora och samhällsvetenskap i referensgrupp för att utveckla utbildningar i forskningsetik vid Uppsala universitet, 2020.
 • Ledamot och områdesrepresentant för humaniora och samhällsvetenskap i styrelsen för Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet, 2014–2020.
 • Ställföreträdande prefekt, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2017–2020.
 • Ledamot i institutionsstyrelsen, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2014–2023.

Pågående och tidigare forskningsprojekt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Solveig Jülich
Senast uppdaterad: 2021-03-09