Hannes Bohman

Docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
hannes.bohman[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade 2012 i Uppsala i Barn och Ungdoms Psykiatri i ämnet: Långtids uppföljning av tonårsdepression.

För närvarande är jag aktiv i 3 projekt.

Tidiga tecken på kärlsjukdom hos barn och ungdomar med psykos- och bipolär sjukdom.

Hälsoekonomisk analys för att främja psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Ett samarbete mellan UUoch Örebro Universitet.

Familjerelationer och familjekonflikters betydelse för långsiktig psykisk och kroppslig hälsa. Samarbete mellan UU och Stockholms universitet

Akademiska meriter: läkarexamen

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hannes Bohman
Senast uppdaterad: 2021-03-09