Minna Salminen Karlsson

Forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
Minna.Salminen[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 5054
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Jämställdhetsspecialist vid HR-avdelningen, HR-enhet Vetenskapsområden

E-post:
minna.salminen[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Doktor i pedagogik, docent i sociologi .Mitt forskningsfält omfattar genus - teknik - utbildning - organisation. Jag har forskat kring teknisk utbildning, särskilt på högskolenivå och genus i organisationer, framför allt i akademin och dataföretag.

Akademiska meriter: FD, docent

För närvarande är jag engagerad i tre forskningsprojekt: 1) Att framträda som en framgångsrik student - om manliga studenters copingstrategier på prestigeutbildningar 2) Digitalisering och dess effekter på sjuksköterskors arbetsmiljö 3) Vad är likvärdigt arbete? Arbetsvärdering som verktyg för att åstadkomma jämställda löner i kommunala sektorn i Sverige, samt i Nordic Centre of Excellence: Nordwit, Women's Careers in Technology-Driven Research and Innovation In and Outside of Academe.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Minna Salminen Karlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09