Marta Lomnytska

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktiv hälsa

E-post:
marta.lomnytska[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är tumörkirurg för gynekologisk cancer. Min forsknings huvudintresse är äggstockscancer. Jag bedriver projekt som handlar om kirugiska strategier vid primär och recidiverad äggstockscancer samt prediktion av postoperativa komplikationer. Jag är PI för analys av hyperterm intraperitoneal cytostatika behandling vid äggsockscancer i OVHIPEC-2 fas III internationell randomiserad klinisk studie. Jag bedriver studien över trombocytproteinmarkörer för diagnostik och uppföjlning av äggstockscancer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09