Örjan Östman

Lektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Kort presentation


Min forskning är främst inriktad på hur lokala processer samverkar med storskaliga processer (t.ex. spridning, storskaliga väderfenomen) på populationsdynamik och samhällsstruktur. För närvarande har jag tre huvudsakliga forskningsområden:
1. Stokastiska och deterministiska effekter på Daphnia samhällen i hällkar

2. Mikrobiell meta-samhällsstruktur

3. Genetisk variation och resursdifferentiering hos sötvattensfiskar

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Örjan Östman
Senast uppdaterad: 2021-03-09