Adam Hultqvist

1:e Forskningsing vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
adam.hultqvist[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7238
Mobiltelefon:
070-2547600
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09