Cecilia Boström

Universitetslektor , docent vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
cecilia.bostrom[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5855
Mobiltelefon:
073-4697433
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Prefekt vid Institutionen för elektroteknik, Administration och service

Telefon:
018-471 5855
Mobiltelefon:
073-4697433
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som Universitetslektor vid avdelningen för elektricitetslära. Mitt huvudforskningsområde är att studera elsystem för olika tillämpningar. Målet med min forskning är att den ska leda till att en väsentlig del av världens framtida energiförsörjning ska komma från förnybara energikällor och att säkerställa ett tillförlitligt framtida elsystem.

Nyckelord: förnybarenergi elsystem marinenergi vågkraft kraftelektronik elnät distributionsnätsstudier

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cecilia Boström
Senast uppdaterad: 2021-03-09