Sara Westin

Forskare i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
sara.westin[AT-tecken]ibf.uu.se
Mobiltelefon:
070-2579626
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskningsområden är stadsplanering och bostadspolitik, med särskilt fokus på expertkunskap och vilka konsekvenser den kan få för människor och livet i staden. Intresset för språkets och ordens maktdimension genomsyrar mitt arbete, liksom intresset för frågan om hur goda intentioner kan resultera i sin motsats. I min doktorsavhandling undersökte jag arkitektkunskap och space syntax och för närvarande analyserar jag ekonomisk kunskap.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Westin
Senast uppdaterad: 2021-03-09