Helena Igelström

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
helena.igelstrom[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4740072-9999599
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 Uppsala

Kort presentation

Klinisk lektor i fysioterapi

Jag arbetar som klinisk lektor vid Institutionen för Neurovetenskap (INV) och har min kliniska förankring vid Akademiska sjukhuset. Den patientgrupp som jag framför allt arbetar med är patienter med tumör eller cancerdiagnos.

Min forskning bedrivs förutom vid INV även vid institutionerna för Immunologi, Genetik och Patologi (IGP) respektive Folkhälso- och Vårdvetenskap (IFV). Min forskning handlar i stort om hälsorelaterade beteendeförändringar men ett stort fokus ligger på fysisk aktivitet/träning och stillasittande beteenden samt om mätmetoder för dessa beteenden.

Den undervisning jag är engagerad i bedrivs på Fysioterapeutprogrammet vid INV. De kurser jag arbetar med just nu är Fysioterapi VIb (termin 4), Vetenskapsmetodik III/PM (termin 5) samt Examensarbete i fysioterapi (fristående kurs, avancerad nivå).

Min forskning kretsar huvudsakligen kring hälsorelaterade beteendeförändringar och stort fokus ligger på fysisk aktivitetsbeteende och stillasittande beteenden. Forskningen involverar både psykometri hos mätmetoder, prevalens och sambandsvariabler, effekter av fysisk aktivitet/träning, samt interventioner för att förändra och bibehålla ett förändrat hälsobeteende.

Mer specifikt arbetar jag just nu med följande:

  • Fysisk aktivitet, stillasittande och matvanor vid obstruktivt sömnapnésyndrom och snarkning
  • Fysisk träning och beteendeförändring under pågående kurativ cancerbehandling (Phys-Can: phys-can.uu.se
  • Webbaserad psykosocial intervention under pågående kurativ cancerbehandling (U-CARE: Vuxna med cancer: u-care.uu.se/adultcan)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09