Petra Korall

Universitetslektor vid Institutionen för organismbiologi, Systematisk biologi

E-post:
Petra.Korall[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6476
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala

Pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Universitetslektor med forskningsfokus på ormbunkars och lumrars evolution och biogeografi.

Jag är studierektor med huvudsakligt ansvar för pedagogisk utveckling.

Jag undervisar framför allt om växters evolution och mångfald, liksom systematisk teori och fylogenianalys.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09