Ellena Papaioannou

Serviceassistent vid Byggnadsavdelningen, Lokalvårdsenheten; Serviceassistenter

E-post:
ellena.papaioannou[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Kort presentation

Tjänstledig för annan tjänst vid SLU.

Tidigare förtroendevald i förbundet Seko, Service- och kommunikationsfacket sedan 2010, ledamot i avdelningen Seko Mellansverige tillika i styrelsen för Universitetsklubben. Centrala uppdrag för Seko i LO:s centrala ledning för ungdomsverksamhet 2016-2019. Fick förtroendet av medlemmarna som första valda kvinnliga ordförande i Universitetsklubben på 105 år, mandattid mellan 2017-2022, tillträde som vice ordf. 2013-2016.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09