Karin Persson

Projektledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
karin.persson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1898
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Projektledare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Projektledare på avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.

Arbetar med kompetensutveckling och att projektleda relevant kompetens från universitetet för att på bästa sätt genomföra fortbildning till yrkesverksamma.

Akademiska meriter: FM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09