Monika Hodik

1:e Forskningsing vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; BioVis

E-post:
monika.hodik[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999195
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
752 37 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Bistår kunder inom biologiska/medicinska fältet med råd och hjälp med elektronmikroskop experiment. Genomför inbäddning av preparat, bildanalys samt ansvarar för underhåll av instrument.

Se BioVis hemsida för vidare information om tekniker, pris- och kontaktuppgifter:

https://www.biovis.uu.se/

Nyckelord: biovis elektronmikroskop transmissionselektronmikroskop immunoguld negative staining exosome em tem immunocytokemi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09