Birsel Karakoç

Professor i turkiska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Birsel.Karakoc[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 5173
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD,docent

2016 Professor of Turkic Languages, Uppsala University, Sweden.

2011 Associate Professor (Docent) of Turkic Languages, Uppsala University, Sweden.

2001 PhD in Turcology, Johannes-Gutenberg University Mainz, Germany.

1989 BA in Turkish Language and Literature, Faculty of Education, Gazi University, Ankara, Turkey.

Main research interests:

Typology of Turkic languages; Morphosyntax, syntax and semantics of Turkic languages (especially Noghay, Turkish, Karakhanid Turkic, Old Anatolian Turkish, Turkish as spoken in Germany, Turkic varieties spoken in Iran); Documentation and description of Noghay; Comparative Turkic linguistics; Contact linguistics

Aktuellt forskningsprojekt: Språkhistorisk analys av ett medelaserbaidjanskt manuskript vid Uppsala universitetsbibliotek

Jag deltar i bearbetningen av en aserbaidjansk översättning av Matteus’ och Johannes’ brev i Nya Testamentet, återgivna i Carolinas handskriftsvolym O. Sp. 39. Lars Johanson, som har bibliotekets tillåtelse att publicera denna volym, kommer inom kort att i samarbete med Éva Á. Csató lämna in texten med en ordlista till trycket. Jag deltar i bearbetningen av det mycket intressanta språkliga materialet för att belysa dess helt unika roll i den turkiska språkhistorien. Därvid utgår jag från min egen långa erfarenhet av jämförande turkologisk ljudlära och filologi och mina kontakter med Lars Johanson.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Birsel Karakoç
Senast uppdaterad: 2021-03-09