Maria Berg Andersson

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
Maria.Berg_Andersson[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 1463
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar och ger handledning i informationssökning inom framför allt samhällsvetenskapliga ämnen och juridik, och i att källhänvisa och referera manuellt eller med hjälp av referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote.

Jag finns oftast på Ekonomikum (tjänsterum K234) eller på Dag Hammarskjöld och juridiska biblioteket.

Akademiska meriter: FK, bibl.ex

Nyckelord: bibliotekarie endnote zotero eikon

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Berg Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09